Welkom op de website van Grond Obligatie Fonds I B.V.

Het obligatiefonds is een initiatief van Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij B.V., waarvan Drs. J.LC.N. Bertholet feitelijk leidinggevende is.

Drs. J.L.C.N. Bertholet heeft nadat hij zijn studie Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft afgerond ruime kennis en ervaring opgedaan in de grondmarkt. Hij is oprichter, middellijk bestuurder en enig aandeelhouder van de besloten vennootschap De Grondmakelaar B.V en Grondparticipaties B.V..

Die ondernemingen houden zich voornamelijk bezig met de aan- en verkoop van gronden alsmede de bemiddeling daarvan.
De gronden van deze ondernemingen zijn hoofdzakelijk strategisch gelegen gronden op verschillende plaatsen in Nederland.

Veelal worden strategische gelegen gronden verkocht aan professionele ontwikkelaars, die deze posities aankopen om in de toekomst succesvol en productief te blijven. Ook worden gronden verkocht aan grote institutionele beleggers, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en banken. Deze partijen kopen de gronden voornamelijk vanwege het waardevaste karakter ervan; grond kan immers niet verloren gaan.

Nadeel van deze gronden is dat ze geen tussentijdse kasstromen opleveren en dat een bestemmingswijziging niet exact te voorspellen is.

Vanuit deze gedachte is Grond Obligatie Fonds I B.V. opgericht. De investeerder krijgt de mogelijkheid te investeren in grond, maar wel met een vaste rente zodat er sprake is van een kasstroom. Het fonds is flexibel en zal gronden aan- en verkopen en daarbij ook gebruikmaken van partijen om de gronden weer door te verkopen. Bijvoorbeeld, aan professionele ontwikkelaars, institutionele beleggers, banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, etc.

Op 31 december 2014 is besloten de inschrijving van de emissie van het Grond Obligatie Fonds I B.V. te sluiten. Toetreding is dus niet meer mogelijk. Mocht u vragen hebben over eventuele nieuwe initiatieven dan kunt u contact met ons opnemen.