AFM

Grond Obligatie Fonds I B.V. heeft op haar website en al haar reclame-uitingen opgenomen dat zij niet onder toezicht van de AFM handelt en dat zij geen vergunnings- en prospectusplicht heeft. Waarom dat zo is staat hieronder uitgelegd.

Prospectusplicht

Een onderneming die effecten aanbiedt is wettelijk verplicht het prospectus te laten goedkeuren door de AFM. Pas als het prospectus is goedgekeurd mag een onderneming effecten aanbieden. De AFM controleert of het prospectus volledig, consistent en begrijpelijk is. De AFM controleert niet of de informatie in het prospectus juist is. Een goedgekeurd prospectus houdt niet in dat de partij die de effecten aanbiedt zonder meer betrouwbaar is. Een goedgekeurd prospectus houdt ook niet in dat de AFM de aanbieding goedkeurt.

Vergunningplicht

Naast de prospectusplicht bestaat er ook een vergunningplicht. Kort gezegd moeten alle financiële partijen die financiële diensten of producten aanbieden, bemiddelen of adviseren aan consumenten, beschikken over een AFM-vergunning. De AFM verstrekt een vergunning nadat onder meer is getoetst op deskundigheid, betrouwbaarheid en integere bedrijfsvoering. Zonder AFM-vergunning mogen financiële ondernemingen niet actief zijn, tenzij zij gebruik kunnen maken van een vrijstelling.

Vrijstelling

In sommige situaties geldt een vrijstelling en heeft de onderneming geen prospectusplicht (bij het aanbieden van effecten) of vergunningplicht (bij het aanbieden van beleggingsobjecten en bij het aanbieden van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen). Een van de situaties waarin de vrijstelling geldt, is wanneer de aangeboden effecten slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 100.000,- per belegger. De reden van de vrijstelling is dat je van consumenten, die voor beleggingen kiezen met een minimale investering van € 100.000, mag verwachten dat zij voldoende deskundig en professioneel zijn om de aard van aangeboden producten en de aanbieder van de producten goed te kunnen beoordelen.

Vrijstellingsvermelding

Als belegger kunt u daarom onderstaande afbeelding tegenkomen. Hierdoor weet u dat de aanbieding niet onder het toezicht van de AFM valt en dat je als belegger rekening moet houden met andere risico’s dan wanneer de aanbieding wel onder het toezicht zou vallen.

 

Grond Obligatie Fonds I B.V.

Grond Obligatie Fonds I B.V. staat niet onder toezicht van de AFM. De vennootschap heeft voor de aangeboden belegging geen prospectusplicht en vergunningplicht op basis van artikel 5.3 lid 1 onderdeel c van de Wft.

Meer informatie?

Voor meer informatie omtrent wet- en regelgeving verwijzen wij u naar de website van de AFM.