Klachten / Bel-me-niet Register

Ondanks dat wij de grootste zorgvuldigheid betrachten bij het uitvoeren van ons werk kan het voorkomen dat u onverhoopt niet tevreden bent over onze dienstverlening. Neemt u dan vooral contact met ons op. Wij nemen uw klacht serieus!

Indienen klacht
Een klacht moet zo spoedig mogelijk na het plaatshebben van de gebeurtenis schriftelijk worden ingediend bij de beheerder op onderstaand adres:

Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij B.V.
Wilhelminastraat 6-A
1501 CT Zaandam

De klacht dient minimaal te bevatten een gedegen omschrijving van de klacht en de naam- en adresgegevens van de klager. De beheerder zal de klacht onverwijld in behandeling nemen.

Behandeling van de klacht
De klacht wordt door de beheerder behandeld waarbij wordt gestreefd naar een beantwoordingstijd van vijf werkdagen. Indien zulks niet mogelijk blijkt dan zal de beheerder de obligatiehouder daarvan berichten onder vermelding van de reden een nieuwe termijn. In voorkomende gevallen kan de beheerder nadere informatie bij de obligatiehouder opvragen.

Bel me niet register

U wilt geen lastige telefoontjes waarin men u aanbiedingen doet? Dat kan. De Stichting Infofilter heeft vanaf 1 oktober 2009 een Bel-me-niet Register, welke op 1 oktober 2012 opnieuw voor een periode van 3 jaar is aangewezen.

Wat is het Bel-me-niet Register?

Het Bel-me-niet Register is een lijst met namen en telefoonnummers. Dit wordt het blokkaderegister genoemd. Organisaties en bedrijven zijn verplicht deze lijst te bekijken. Ze zien in de lijst welke mensen niet gebeld willen worden voor aanbiedingen.

Hoe kom ik in het Bel-me-niet Register?

U kunt zichzelf makkelijk aanmelden via de website www.bel-me-niet.nl Wilt u dat bepaalde organisaties of bedrijven u wél bellen? U wilt bijvoorbeeld wel gebeld worden voor een goed doel? Dan kunt u dat ook aangeven in het Bel-me-niet Register. Bedrijven waar u al klant van bent, kunnen u nog steeds bellen.