Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.grondobligatie.nl (hierna: de website).

Door de website te bezoeken en/of de informatie van de website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Algemene informatie

Op de website staat uitsluitend algemene informatie om belangstellenden informatie over Grond Obligatie Fonds I B.V. te verstrekken. Dit betekent dat de informatie op de website niet voor uw persoonlijke situatie is geschreven. Deelnemen aan het fonds is alleen mogelijk op basis van het officiële informatiememorandum dat u kosteloos bij ons kunt opvragen of ter inzage ligt op ons kantoor. Wilt u graag een persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen of een e-mail sturen.

Bereikbaarheid website

Grond Obligatie Fonds I B.V. zorgt ervoor dat de website zo veel mogelijk beschikbaar is. Toch kan het gebeuren dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. Grond Obligatie Fonds I B.V. is niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt.

Informatie op website

De website is zorgvuldig samengesteld op basis van betrouwbare bronnen. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de website niet (meer) klopt. Grond Obligatie Fonds I B.V. staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie en is niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt. Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie van de website worden ontleend.

Informatie gebruiken

Alle informatie op de website is van Grond Obligatie Fonds I B.V. U mag geen informatie van de website kopiëren, downloaden, publiceren, verspreiden of verveelvoudigen zonder eerst schriftelijke toestemming te vragen van Grond Obligatie Fonds I B.V. U mag wel informatie van de website afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik.

Informatie van derden

Grond Obligatie Fonds I B.V. is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van links naar websites van derden.

Wijzigingen

Grond Obligatie Fonds I B.V. kan de informatie van de website zonder vooraankondiging en op ieder moment aanpassen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.