Cookies

In dit privacy- en cookiebeleid wordt beschreven welke gegevens wij van onze websitebezoekers en klanten gebruiken en met welk doel.

Gebruik van uw gegevens

De gegevens worden uitsluitend door ons gebruikt voor onze eigen dienstverlening. De gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt. Wij houden ons aan de voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van de websitebezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens die u op onze website invult worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie.

Recht van inzage en correctie

U heeft altijd de mogelijkheid om uw eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daartoe kunt u een schriftelijk verzoek indienen.

Wat zijn cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen.

Waar worden cookies voor gebruikt?

Door het gebruik van cookies wordt informatie over uw websitebezoek verzameld. Hiervoor wordt Google Analytics gebruikt. Deze statistische informatie die hiervoor naar de servers van Google Inc. wordt gezonden is zo veel mogelijk geanonimiseerd en is niet te herleiden naar personen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Voor meer informatie hierover kunt u het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics raadplegen. Ook kunnen wij met de verzamelde gegevens de werking van onze website verbeteren.

Cookies uitzetten

Het is mogelijk om deze cookies via uw internetbrowser uit te zetten. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar de helpfunctie van uw browser.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy- en cookiebeleid, dan kunt u deze richten aan info@grondobligatie.nl Wijzigingen Grond Obligatie Fonds I B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het privacybeleid aan te brengen.